Friday, May 7, 2010

RICE DAGHAN(Pangpista,Birthday,Kasal, etc)

REMINDER: Dili na ni madala'g stove, kahoy ra... pagkaluto ine, puno jud imo kaldero...

INGREDIENTS: Rice (syempre noh)
Tubig pod

ESTIMATED COOKING TIME: 45 MINUTES OR MORE, DEPENDE SA KADAKO SA IMO KALDERO

COOKING PROCEDURE:
1. Paghaling sa imo sug-angan. Ayaw og gamit og kahoy nga dali ra mapalong ang baga(ex: binugha na lubi). Mas maayo ang ipil-ipil.
2. Sudli ang kaldero og tubig. Lapas sa tunga sa kaldero ang kadaghanon( 2 inches ang kapin/lapas)
3. Itak-ang sa sug-angan ang kaldero. Buyluhi og kalayo para maka-create ka og daghang baga.
4. Kung mobukal na, ibuyok ang bugas.
5. If hapit na mo-awas ang tubig, undangi ang paglunod sa bugas.
6. Taklubi. Hulata nga mobalik og bukal.
7. Kung nibukal na og balik, hauna ang kaldero. Ipalayo gamay sa kalayo.
8. Buyluhi ang kalayo.(ayaw sa gyud abrihe ang imong nilung-ag)
9. After 3 to 5 minutes(gadepende na sa kaldero, kung dako- 5 minutes), abrihe na dayon. Kuha-a/kalusa ang sobra-sobra nga tubig, binli og gamay lang jud then taklubi'g balik.
10. Itak-ang og balik sa sug-angan.
11. Palunga ang kalayo/aryahi og sugnod. Baga ra ang ibilin. Katag-kataga gamay ang baga ilalom sa kaldero.
12. Wait for 20 minutes then hauna.
YOU'RE ALL READY TO EAT NA....

Thursday, May 6, 2010

BULALO

RREMINDER: Ayaw pagluto ini kung gamay ra ang mokaon, kalas sa gas.

INGREDIENTS: 3kg tul-an sa baka nga ginabas na daan (bukog ra'y nakabug-at ana)
3 tbsp crushed garlic
6 tbsp sliced onions
3 tbsp sliced atsal
3 tbsp crushed ginger ( ayaw lang pinuha)
5 tbsp sliced sibuyas dahunan
sliced siling bisaya or siling espada(optional)
20 mL calamansi(optional)
1/4kg sliced pineapple
100 grams tanglad
50 grams dahon sa sangig
30 mL edible oil
40 mL soy sauce
50 mL sukang bahal
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 80 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Pagtak-ang og dako na kaldero sa stove. Medium lang ang siga.
2. Ilunod ang oil.Gisaha ang lamas- ahos,sibuyas bombay, luy-a then atsal.
3. If humot na, ilunod imo tul-an dayon ang toyo og suka.
4. Ukay-ukaya, ayaw pamalhi.
5. Butangi dayon og 1.5 liters na tubig.
6. Isunod dayon og butang ang tanglad then taklubi.
7. Inig bukal, timplahi og asin og vetsin. Tilawi if sakto na ang timpla.
8. Ilunod ang pineapple then hinayi ang siga.Taklubi og balik.
9. Wait until the meat tenders.
10. Tilawi og usab ang sabaw, if ni-parat, dugangi'g gamay'ng tubig.
11. Ilunod dayon ang dahon sa sangig og sibuyas dahunan.
12 (Optional) Ilunod ang calamansi juice og sili. (Pwede pod sa imo ra ning bahin/bowl ilunod, gamaya lang)
13. Palunga ang stove then hauna.
YOU'RE READY TO EAT NA....

Wednesday, May 5, 2010

LUMI

INGREDIENTS: 1/4kg pansit(white)
100 grams pork or chicken meat
1 knorr cube, pork or chicken flavor
2 eggs
2 tbsp crushed garlic
2 tbsp sliced unions
1 tbsp sliced atsal
2 tbsp sliced sibuyas dahunan
100 grams sliced cabbage(ayaw pinuha)
15 mL edible oil
5 mL toyo
1/4 tbsp ground pepper
1 tbsp corn starch
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 20 MINUTES
1. I-slice ang meat og nigpis(mas maayo subay sa grano)
2. Bungkaga og hugasi ang pansit.
3. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
4. Ilunod sa kalaha ang oil.
5. Gisaha ang lamas. Una ang ahos, next ang sibuyas bombay then ang atsal.
6. Ilunod ang chicken or pork meat.
7. Ukay-ukaya kadyot then isagol ang toyo. Ukay-ukaya na pod.
8. Butangi og 1 liter nga tubig. Kusgi ang siga.
9. Ilunod ang knorr cube.
10. Inig bukal, ilunod ang itlog. (ayaw biya i-apil ang balayan sa itlog)
11. Ukay-ukaya hangtod mabungkag ang itlog.
12. Inig kaluto sa itlog, ilunod ang pansit.
13. Asini og vetsini. Tilawi if sakto na ang timpla.
13. If hapit na maluto ang pansit, ilunod ang cabbage.
14. Then ilunod ang cornstarch na gi-kutaw sa 50 mL na tubig.
15. Ilunod dayon ang ground pepper og sibuyas dahunan.
16. Palunga ang stove then hauna imo gi-luto.
YOU'RE READY TO EAT NA....

EGGPLANT SALAD

INGREDIENTS: 1/2kg talong
1 kinagod na lubi(if gamay imo lubi, duha-a)
150 mL suka na dili kaayo tantong aslom
5 tbsp sliced onions
5 tbsp crushed ginger
3 tbsp atsal
1 pc tomato (optional)
asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 20 MINUTES

PROCEDURE:
1. Lat-i ang talong. Human og lata, bungkaga gamit ang 2 ka tinidor, ayaw lang pinuha. Tangtanga ang mga daot.Then, ipatulo gamit ang colander.
2. Kumuti ang kinagod na lubi sa suka. Ila-in ang tono.
3. Itak-ang ang kalaha sa stove. Hinayi lang ang siga.
4. Ilunod ang talong. Butangi og 50 mL na tubig.
5. Pagbukal, Ilunod ang tono sabay palong sa stove.
6. Ilunod ang tanang lamas then asini og vetsini.
8. Ukay-ukaya then hauna.
YOU'RE READY TO EAT NA....

REPit (REPOLYO with ITLOG)

INGREDIENTS: 300 grams cabbage
2 large eggs
200 grams ground pork
1/4 tbsp magic sarap
1 tbsp crushed garlic
1 tbsp sliced onions
40 mL edible oil
Asin og vetsin

(Pwede ni ipalaman sa bread)

ESTIMATED COOKING TIME: 20 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. I-slice ang cabbage og gagmay, pino jud.
2. Batila ang itlog. Timplahi og asin og vetsin.
3. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
4. Ibutang ang oil sa kalaha.
5. Gisaha ang lamas - ahos then ang sibuyas bombay.
6. Ilunod ang ground pork.
7. Ukay-ukaya. Dugangi og 30 mL na tubig og ilunod ang magic sarap.
8. Inig-aksyon og mala sa sabaw, ilunod ang cabbage. Ukay-ukaya.
9. Timplahi og asin og vetsin. Ukay-ukaya for 3 minutes.
10. Ilunod ang itlog.
11. If luto na ang itlog, palunga ang stove then hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA...

BEEF HALANG-HALANG

INGRDIENTS: 1kg fresh lamang loob sa baka
3 tbsp crushed garlic
5 tbsp sliced onions
8 tbsp sliced ginger
5 tbsp sliced atsal
5 tbsp sliced sibuyas dahunan
3/4 tbsp ground pepper
40 mL soy sauce
40 mL sukang bahal
20 mL calamansi juice
40 mL edible oil
100 grams black beans
1 tbsp cornstarch
sliced siling bisaya or siling espada(depende ra sa imo ang kadaghan)
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 80 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Limpyuhi ang lamang loob. Tangtanga ang mga labit-labit. Hugasi with sabong panlaba og dahon sa abana. Kaduha-i og sabon or hangtod matangtang na nag baho. Banlawi pero ayaw na ihalay(dili na sinina).
2. Pabukali for 10 t0 15 minutes.(kamulong pabukal, i-prepare imong ubang ingredients)
3. Huma'g pabukal, gutara ang lamang loob. Niwang nga pinatag-as ang gutad.
4. Ibutang sa bowl ang ginutad na lamang loob. Butangi og toyo, suka, black beans, sibuyas bombay, luy-a, atsal, half sa imong ahos, half sa imong sibuyas dahunan og half sa imo ground pepper.
5. Asini og gamay og vetsini. I-mix og tarong.(Kung imo ni mabuhat a day before nimo lutu-on, mas maayo)
6. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
7. Butangi og edible oil ang kalaha.
8. Gisaha ang ahos.
9. Ilunod ang imo tinimplahan na lamang loob. I-apil ang sabaw.
10. Hinayi ang kalayo. Dugangi og 1 glass of water then taklubi. Wait for 20 minutes.
11. Lili-lili-a, ukay-ukaya panalagsa.
12. After waiting, dugangi na pod og 1 to 3 glasses nga tubig. Depende nimo if ganahan ka'g daghang sabaw.
13. Kusgi ang kalayo, ibalik sa medium.Pagbukal, kalusa/kuha-a ang mga bula-bula.
14. Tilawi. If tab-ang pa, dugangi og asin og vetsin.
15. Ilunod dayon ang calmansi juice.
16. Pataud-tauri (mga 15 minutes) then ilunod ang sili og remaining black pepper.
17. Ilunod dayon imo cornstarch na gi-kutaw sa half glass na tubig.(Ayaw pod ilunod tanan if gamay ra imo sabaw)(If pinamala imo halang-halang, ayaw na butangi og cornstarch)
18. Pagbukal og balik, palunga ang stove og hauna imo giluto then ilunod ang half sa sibuyas dahunan.
YOU'RE READY TO EAT NA...APIL IMO MGA KATAGAY

PORK AND PORK LIVER ADOBO

INGREDIENTS:1/4kg pork
1/4 pork liver
1 tbsp crushed garlic
2 tbsp sliced onions
1/4 tbsp ground pepper
30mL soy sauce
40mL sukang bahal
40mL edible oil
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 30 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Gutara imo pork meat og pork liver.Nigpisa ang pork liver (1 cm lang ang width)
2. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
3. Butangi og oil ang kalaha.
4. Gisaha ang ahos.
5. Ilunod ang pork meat. Ukay-ukaya kadyot.
6. Ilunod ang suka. Asini og vetsini gamay.
7. Taklubi. Lili-lili-a panalagsa dala ukay.
8. If hapit na momala ang sabaw, ilunod ang pork liver. Ipamala.
9. Ukay-ukaya hangtod naa ka'y gamay'ng pula na makita sa karne.(Pagbantay sa mopisik nga oil)
10. Ilunod dayon ang ,toyo,ground pepper og sibuyas bombay.
11. Hinayi ang kalayo sa stove.
12. Sulayi og tilaw ang pork meat if sakto na ang timpla, dugangi'g asin if tab-ang pa.
13. Ukay-ukaya hangtod momala ang toyo.
14. Pataud-tauri gamay (mga 3 minutes)
15. Palunga ang stove then hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA...

CHICKEN ADOBO

INGREDIENTS:1/2 chicken( mas lami ang manok bisaya)
1 tbsp crushed garlic
2 tbsp sliced onions
1/4 tbsp ground pepper
30mL soy sauce
40mL sukang bahal
40mL edible oil
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 20 TO 30 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Gutara imo chicken meat.
2. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
3. Butangi og oil ang kalaha.
4. Gisaha ang ahos.
5. Ilunod ang meat. Ukay-ukaya kadyot.
6. Ilunod ang suka. Asini og vetsini gamay.
7. Taklubi. Lili-lili-a panalagsa dala ukay. Ipamala.
8. Ukay-ukaya hangtod naa ka'y gamay'ng pula na makita sa karne.
9. Ilunod dayon ang toyo,ground pepper og sibuyas bombay.
10. Hinayi ang kalayo sa stove.
11. Sulayi og tilaw ang panit sa chicken if sakto na ang timpla, dugangi'g asin if tab-ang pa.
12. Ukay-ukaya hangtod momala ang toyo.
13. Pataud-tauri gamay (mga 3 minutes)
14. Palunga ang stove then hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA..

PORK ADOBO

INGREDIENTS:1/2kg pork
1 tbsp crushed garlic
2 tbsp sliced onions
1/4 tbsp ground pepper
30mL soy sauce
40mL sukang bahal
40mL edible oil
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 20 TO 30 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Gutara imo meat.
2. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
3. Butangi og oil ang kalaha.
4. Gisaha ang ahos.
5. Ilunod ang pork meat. Ukay-ukaya kadyot.
6. Ilunod ang suka. Asini og vetsini gamay.
7. Taklubi. Lili-lili-a panalagsa dala ukay. Ipamala.
8. Ukay-ukaya hangtod naa ka'y gamay'ng pula na makita sa karne.(Pagbantay sa mopisik nga oil)
9. Ilunod dayon ang toyo,ground pepper og sibuyas bombay.
10. Hinayi ang kalayo sa stove.
11. Sulayi og tilaw ang karne if sakto na ang timpla, dugangi'g asin if tab-ang pa.
12. Ukay-ukaya hangtod momala ang toyo.
13. Pataud-tauri gamay (mga 3 minutes)
14. Palunga ang stove then hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA...

CRAB ADOBE

INGRDIENTS: 1kg crab/alimango
2 tbsp crushed garlic
2 tbsp sliced unions
100mL sukang tuba
40mL edible oil
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 30 MINUTES

COOKING PROCEDURE
1. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
2. Ilunod ang 40 mL na edible oil.
3. Gisaha ang lamas -ahos og sibuyas bombay.
4. Ilunod ang alimango(hinugasan na daan).
5. Ukay-ukaya kadyot then ilunod ang suka.
6. Timplahi og ubay-ubay'ng asin og vetsin. Tilawi ang sabaw, kinahanglan parat-parat siya gamay.
7. Taklubi. Lili-lili-a panalagsa dala ukay.
8. Ipamala gyud ang sabaw, oil na lang ang mabilin.
9. Pataud-tauri gamay, padayon og ukay (mga 3 minutes)
10. Palunga ang stove og hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA.
Posted by ige at 7:47 AM
Labels: food recipe, lutong bisaya,

ADOBONG NOKOS/LUMAYAGAN

NGREDIENTS: 1/2 kg nokos(sliced) or lumayagan
1 tbsp garlic
1 tbsp onions
20 mL soy sauce
10 mL suka
1/4 tbsp ground pepper
40 mL edible oil
asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 30 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Pagtak-ang og kalaha sa stove.Medium lang ang siga.
2. Butangi og 20 mL na edible oil.
3. Gisaha ang ahos then ang sibuyas bombay.
4. Ilunod ang nokos/lumayagan. Ukay-ukaya.
5. IsagOL ang toyo og suka then vetsini gamay dayon taklubi.
6. After 5 minutes, kuhaa ang taklob.
7. Tilawi ang sabaw. If kulang pa ang kaparat, dugangi og asin.
8. Pataud-tauri gamay then kuha-a/kalusa ang katunga sa sabaw -ibutang sa platito, lami na ibahog unya.
9. Ilunod ang remaining 20mL na edible oil.
10. Ukay-ukaya hangtod momala ang sabaw. Pataudtauri gamay.
11. Palunga ang stove og hauna ang imo adobo.
READY TO EAT NA KA.....
5. Butangi og toyo og suka

KINILAW (with GATA VERSION)

INGREDIENTS: 1/2 kg fresh fish meat
100 mL espiso na tono/gata sa lubi(suka ang gigamit pagkumot)
350 mL sukang bahal
5 tbsp sliced onions
5 tbsp sliced ginger
1 medium sized tabon-tabon
1 large biasong
sliced siling bisaya(depende sa imo ang kadaghan)
asin og vetsin

ESTIMATED PREPARATION TIME: 20 MINUTES

PREPARATION PROCEDURE:
1. I-slice ang fish meat(pwede cubes, 2cm or in rectangular prisms, 0.5cmX2cmX) then ibutang sa ref
2. Pagkuha og bowl then ibutang imo onions og ginger. Butangi og gamay'ng suka then pisata ang lamas gamit ang kutsara.
3. Tunga-a ang tabon-tabon then kudkura og ibutang sa platito. Dugangi og gamay'ng suka then pug-i. Isagol ang juice sa imong lamas.
4. Tunga-a ang biasong then pug-i. Ibutang pod sa lamas ang juice.
5. Dugangi dayon og 100 mL na suka imo lamas.
6. Timplahi og asin, vetsin og sili.
7. Tilawi. Kinahanglan paratparat siya gamay kay motab-ang man na pagdugang sa isda. 8. Idugang dayon ang tono/gata. I-mix.(Set aside sa dayon)
9. Kuhaa ang imo fish meat. Butangi sa remaining nga suka then kumuti.(ayaw pod palabi-e'g kumot nga mabungkag na na imo isda, igo ra makatulo ang dugo)
10. After makumotan ang fish meat, isagol didto sa imo kinilaw sauce.
11. I-mix...
YOU'RE READY TO EAT NA....

KINILAW (with MAYONNAISE VERSION)

INGREDIENTS: 1/2 kg fresh fish meat( mas lami ang malasugi)
400 mL sukang bahal
5 tbsp sliced onions
5 tbsp sliced ginger
2 tbsp sliced atsal
2 tbsp sliced sibuyas dahunan
1 medium sized tabon-tabon
1 large biasong
3 tbsp mayonnaise
sliced siling bisaya(depende sa imo ang kadaghan)
asin og vetsin

ESTIMATED PREPARATION TIME: 20 MINUTES

PREPARATION PROCEDURE:
1. I-slice ang fish meat(pwede cubes, 2cm or in rectangular prisms, 0.5cmX2cmX) then ibutang sa ref
2. Pagkuha og bowl then ibutang imo onions og ginger. Butangi og gamay'ng suka then pisata ang lamas gamit ang kutsara.
3. Tunga-a ang tabon-tabon then kudkura og ibutang sa platito. Dugangi og gamay'ng suka then pug-i. Isagol ang juice sa imong lamas.
4. Tunga-a ang biasong then pug-i. Ibutang pod sa lamas ang juice.
5. Dugangi dayon og 120 mL na suka imo lamas.
6. Timplahi og asin, vetsin og sili.
7. Tilawi. Kinahanglan paratparat siya gamay kay motab-ang man na pagdugang sa isda.
8. Isagol ang mayonnaise. I-mix og tarong. (I-set aside dayon)
8. Kuhaa ang imo fish meat. Butangi sa remaining nga suka then kumuti.(ayaw pod palabi-e'g kumot nga mabungkag na na imo isda, igo ra makatulo ang dugo)
9. After makumotan ang fish meat, isagol didto sa imo kinilaw sauce.
10. I-mix ang fish meat og kinilaw sauce.
11. Ibudbod sa ibabaw ang atsal og sibuyas dahunan.
YOU'RE READY TO READY TO EAT NA.

SHRIMP ADOBE

INGRDIENTS: 1/2kg shrimp
1 tbsp crushed garlic
1 tbsp sliced unions
75mL sukang tuba
50mL edible oil
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 30 MINUTES

COOKING PROCEDURE
1. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
2. Ilunod ang 25 mL na edible oil.
3. Gisaha ang lamas -ahos og sibuyas bombay.
4. Ilunod ang shrimp(hinugasan na daan).
5. Ukay-ukaya kadyot then ilunod ang suka.
6. Timplahi og ubay-ubay'ng asin og vetsin. Tilawi ang sabaw, kinahanglan parat-parat siya gamay.
7. Taklubi. Lili-lili-a panalagsa dala ukay.
8. If gamay na lang ang sabaw, pagkalos/pagkuha og usa ka platitong sabaw - mao na imo sawsawan.
9. Ilunod ang remaining 25 mL na edible.
10. Ukay-ukaya hangtod momala gyud ang sabaw, oil na lang ang mabilin.
11. Pataud-tauri gamay, padayon og ukay (mga 3 minutes)
12. Palunga ang stove og hauna imo giluto. (Pwede nimo apilon og kaon ang mga tiil sa shrimp tungod sa kalami)
YOU'RE READY TO EAT NA.

INUN-UNAN with EGGPLANT

INGREDIENTS: 1/2 kg fresh fish
1/4kg sliced talong
3 tbsp crushed garlic
100 mL sukang dili pa kaayo aslom
20 mL edible oil
Asin og Vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 30 MINUTES kapin

COOKING PROCEDURE:
1. I-arrange imo fish meat sa gamay na kaldero(limpyo og hinugasan na ang fish).
2. Ibutang ang ahos og butangi og 1 tbsp asin( ikatag lang ibabaw sa fish, ayaw kabalaka if daghan ang asin, para na mosunop sa fish meat ang ka-parat).
3. Itak-ang sa stove. Medium lang ang siga. Wait for 5 minutes.
4. After 5 minutes, ilunod ang talong og suka.
5. Vetsini'g gamay...
6. Hinayi ang siga sa stove.
7. After 20 minutes, isagol ang edible oil.
8. Palunga and stove then hauna.
YOU'RE READY TO EAT NA.(pwede pod ni wala'y talong)

ADOBONG PATO

INGREDIENTS:1kg duck meat
3 tbsp crushed garlic
5 tbsp sliced onions
1/2 tbsp ground pepper
1 tbsp pepper leaves
60 mL edible oil
50 mL soy sauce
40 mL sukang bahal
20 mL calamansi juice
375 tanduay rum
Asin og Vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 45 TO 60 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Gutara imo duck meat.
2. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
3. Butangi og oil.
4. Gisaha ang lamas - ahos og sibuyas.
5. Ilunod ang duck meat. Ukay-ukaya.
6. Butangi og suka then tanduay. Timplahi og gamay'ng asin og vetsin then taklubi. Ipamala.
7. Kung mala na, ilunod ang kalamansi juice, toyo, ground pepper og pepper leaves.
8. Ukay-ukaya. Tilawi ang sabaw. If tab-ang pa, timplahi og dugang.
9. Ipamala ang toyo hangtod oil na lang ang makita sa sabaw. Pataud-tauri gamay, ukay-ukaya.
10. Palunga ang stove then hauna.
YOU'RE READY TO EAT NA....

KALDERETA

INGREDIENTS: 1kg goat meat
7 tbsp crushed garlic
12 tbsp sliced onions
7 tbsp sliced atsal
1/4kg potato (upat ra ka slice kada patatas)
1/4kg carrots (pareha kadaku-a ang sliice sa patatas)
75 mL condensed milk
250 mL tomato sauce
150 mL banana ketchup
5 tbsp bread crumbs
1/4kg pineapple sliced into cubes
1/2kg margarine
Asin og Vetsin

ESTIMATED COOKING TIME:60 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Gutara ang imo goat meat then hugasi. Lat-i dayon for 30 minutes or until desired tender, ayaw lang palabi-e para dili mahimong corned goat. Kamulo ka'ng lata, i-prepare imo uban ingredients.
2. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium ra ang siga.
3. Ilunod ang margarine.
4. Gisaha ang patatas og carrots. Ukay-ukaya, wait for 3 minutes dayon hauna ang carrots og patatas, ibilin lang ang margarine sa kalaha.
5. Gisaha ang lamas. Una ang ahos, then ang sibuyas bombay, last ang atsal.
6. Ilunod ang goat meat. Apile og 3 glasses na sabaw gikan sa paglata sa meat. If wala kaabot og 3 glasses ang sabaw, dugangi lang og tubig.
7. Ilunod ang tomato sauce, pineapple, patatas og carrots.
8. Timplahi og asin og vetsin.
9. Taklubi for 10 minutes.
10. After 10 minutes, isagol ang condensed milk then ukaya.
11. Isunod og sagol ang ketchup then ang bread crumbs then i-mix.
12. Palunga dayon ang stove then hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA....

PAPAIT

INGREDIENTS: 1kg goat meat and skin
1/2kg goat lamang loob
1 goat apdo
8 tbsp crushed garlic
10 tbsp sliced onions
8 tbsp sliced siling atsal
15 tbsp sliced ginger
1 tbsp ground pepper
50 mL calamansi juice
80 mL soy sauce
50 mL suka
sliced siling bisaya or siling espada(depende ra ang kadaghan sa imo)
1/4kg margarine
1 tbsp cornstarch in 1/2 glass of water
asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 80 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Hugasi ang goat meat og skin. Ayaw palabie og tangtang ang dinabdaban sa panit sa kanding.
2. Hugasi og tarong ang lamang loob sa kanding.
3. I-slice into squares ang panit, 1cmX1cm. Kamulo kang slice, pabukali ang lamang loob.
4. I-slice na pod ang lamang loob into cubes. Kamulo ka nga slice sa lamang loob, lat-i sa kaldero or pressure cooker ang goat meat until desired tender(30 -45 minutes).
5. Pagtak-ang og dakong kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
6. Butangi ang kalaha sa margarine.
7. Gisaha ang lamas. Una ang ground pepper, then ang ahos, sibuyas, luy-a, last ang atsal.
8. Ukay-ukaya hangtod na mohumot then ilunod imo goat meat og lamang loob.
9. Ukay-ukaya then butangi sa toyo og suka.
10. Ukay-ukaya then butangi og gamay'ng asin og vetsin dayon taklubi.
11. Lili-lili-a panalagsa. Ayaw pamalhi.
12. If hapit na mumala ang sabaw, dugangi og 3 to 5 glasses of water or ang sabaw nga gilata sa imo goat meat and skin.
13. Ipabukal imo giluto. Kalusa/tangtanga ang mga bula-bula.
14. Pataudtauri ang pagbukal (15-20 minutes) then ilunod ang ang calamansi juice.
15. Tilawi ang sabaw. Timplahi og dugang nga asin og vetsin if tab-ang pa.
16. Isagol ang juice sa apdo sa kanding.
17. Ilunod dayon ang sili then ang cornstarch na gikutaw sa tubig. If gamay ra imo sabaw, ayaw na lang pod ihurot.
18. Inig bukal og balik, palunga ang stove.
YOU'RE READY TO EAT NA.....


Tuesday, May 4, 2010

KINILAW (ORIGINAL VERSION)

INGREDIENTS: 1/2 kg fresh fish meat( mas lami ang malasugi)
500 mL sukang bahal
5 tbsp sliced onions
5 tbsp sliced ginger
1 medium sized tabon-tabon
1 large biasong
sliced siling bisaya(depende sa imo ang kadaghan)
asin og vetsin

ESTIMATED PREPARATION TIME: 20 MINUTES

PREPARATION PROCEDURE:
1. I-slice ang fish meat(pwede cubes, 2cm or in rectangular prisms, 0.5cmX2cmX) then ibutang sa ref
2. Pagkuha og bowl then ibutang imo onions og ginger. Butangi og gamay'ng suka then pisata ang lamas gamit ang kutsara.
3. Tunga-a ang tabon-tabon then kudkura og ibutang sa platito. Dugangi og gamay'ng suka then pug-i. Isagol ang juice sa imong lamas.
4. Tunga-a ang biasong then pug-i. Ibutang pod sa lamas ang juice.
5. Dugangi dayon og 180 mL na suka imo lamas.
6. Timplahi og asin, vetsin og sili.
7. Tilawi. Kinahanglan paratparat siya gamay kay motab-ang man na pagdugang sa isda. (Set aside sa dayon)
8. Kuhaa ang imo fish meat. Butangi sa remaining nga suka then kumuti.(ayaw pod palabi-e'g kumot nga mabungkag na na imo isda, igo ra makatulo ang dugo)
9. After makumotan ang fish meat, isagol didto sa imo kinilaw sauce.
(Pwede pod nimo butangan ni og pipino)
10. I-mix...
READY TO EAT NAKA OG IMO MGA KA-BERKS

HOMBA

INGREDIENTS: 1kg pork belly meat
1 tablespoon crushed garlic
1 tablespoon sliced unions
40 mL soy sauce
30 mL sukang tuba
1/4 tbsp ground pepper
3 tbsp black beans
30 grams asucenas
100 mL pure pineapple juice
50 grams kamay
asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME:90 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Kupsi sa kalaha ang pork meat hangtod mopula-pula gamay.
2. Ibutang ang kinupsan na pork belly sa kaldero.(ayaw i-apil ang pork oil)
3. I-tak-ang sa stove.(Pinakahinay ang kalayo)
4. Ilunod ang garlic, onions, soy sauce, suka, ground pepper, blackbeans og asucenas then taklubi.
5. Ukay-ukaya panalagsa then ilunod ang pineapple juice.
6. Ibudbod ang kamay og timplahi og gamay na asin og vetsin then taklubi.
7. Lili-li-a gamay dala ukay...
8.Tilawi...Dugangi og timpla if tab-ang pa. If sakto na ang timpla, taklubi lang and wait for 45 to 60 minutes or until the meat tenders.
PWEDE NA DAYON HAUNON......

CHICKEN HALANG-HALANG

ingredients: 1/2 kg manok (mas maayo bisayang manok pero ok ra gihapon ang dili bisaya) , gigutad og gagmay
1 kutsara ahos dinukdok
2 kutsara sliced sibuyas bombay
1 piece atsal, sliced
3 kutsara sliced luy-a
5 kutsara sliced sibuyas dahunan
25 mL toyo
10 mL sukang tuba
1/4 kutasara ground pepper
2 kutsara siling espada, sliced
asin og vetsin
20 mL edible oil
]
ESTIMATED COOKING TIME: 30 TO 45 MINUTES

PAMAAGI:
1. Pagtak-ang og kalaha sa stove (medium lang ang kalayo).
2. Ilunod ang edible oil.
3. Kung init na ang oil, gisaha nag lamas. I-una ang ahos, then ang sibuyas bombay, luy-a, atsal og ang katunga sa sibuyas dahunan.
4.Kung humot na, i-lunod ang chicken meat. Ukay-ukaya dayon.
5. Ilunod ang toyo. Ukay-ukaya napod.(gamit biya tawon og luwag pag-ukay)
6. Isunod ang suka.
7. Ilunod ang paminta liso.
8. Hinayi ang kalayo sa stove then taklubi imo giluto.
9. Lili-lili-a og ukay-ukaya panalagsa ang imo giluto.
10. If hapit na momala ang sabaw. Dugangi dayon og 2 to 4 baso nga tubig(depende sa imo ganahan nga kadaghanon sa sabaw.
11. Kusgi og balik ang kalayo.
(Pwede nimo butangan og tanglad, ok ra gihapon og wala)
12.Pagbukal, timplahi og asin og vetsin.
13. Pataud-tauri ang imo giluto, 10 to 15 minutes.
(Pwede pod nimo sagulan og tono sa lubi)
14. Ilunod dayon ang sili nga espada dayon isunod ang other half sa sibuyas dahunan.
15. Palunga ang stove.
READY TO EAT NAKA OG IMO MGA KA-BERKS....