Friday, May 7, 2010

RICE DAGHAN(Pangpista,Birthday,Kasal, etc)

REMINDER: Dili na ni madala'g stove, kahoy ra... pagkaluto ine, puno jud imo kaldero...

INGREDIENTS: Rice (syempre noh)
Tubig pod

ESTIMATED COOKING TIME: 45 MINUTES OR MORE, DEPENDE SA KADAKO SA IMO KALDERO

COOKING PROCEDURE:
1. Paghaling sa imo sug-angan. Ayaw og gamit og kahoy nga dali ra mapalong ang baga(ex: binugha na lubi). Mas maayo ang ipil-ipil.
2. Sudli ang kaldero og tubig. Lapas sa tunga sa kaldero ang kadaghanon( 2 inches ang kapin/lapas)
3. Itak-ang sa sug-angan ang kaldero. Buyluhi og kalayo para maka-create ka og daghang baga.
4. Kung mobukal na, ibuyok ang bugas.
5. If hapit na mo-awas ang tubig, undangi ang paglunod sa bugas.
6. Taklubi. Hulata nga mobalik og bukal.
7. Kung nibukal na og balik, hauna ang kaldero. Ipalayo gamay sa kalayo.
8. Buyluhi ang kalayo.(ayaw sa gyud abrihe ang imong nilung-ag)
9. After 3 to 5 minutes(gadepende na sa kaldero, kung dako- 5 minutes), abrihe na dayon. Kuha-a/kalusa ang sobra-sobra nga tubig, binli og gamay lang jud then taklubi'g balik.
10. Itak-ang og balik sa sug-angan.
11. Palunga ang kalayo/aryahi og sugnod. Baga ra ang ibilin. Katag-kataga gamay ang baga ilalom sa kaldero.
12. Wait for 20 minutes then hauna.
YOU'RE ALL READY TO EAT NA....

Thursday, May 6, 2010

BULALO

RREMINDER: Ayaw pagluto ini kung gamay ra ang mokaon, kalas sa gas.

INGREDIENTS: 3kg tul-an sa baka nga ginabas na daan (bukog ra'y nakabug-at ana)
3 tbsp crushed garlic
6 tbsp sliced onions
3 tbsp sliced atsal
3 tbsp crushed ginger ( ayaw lang pinuha)
5 tbsp sliced sibuyas dahunan
sliced siling bisaya or siling espada(optional)
20 mL calamansi(optional)
1/4kg sliced pineapple
100 grams tanglad
50 grams dahon sa sangig
30 mL edible oil
40 mL soy sauce
50 mL sukang bahal
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 80 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Pagtak-ang og dako na kaldero sa stove. Medium lang ang siga.
2. Ilunod ang oil.Gisaha ang lamas- ahos,sibuyas bombay, luy-a then atsal.
3. If humot na, ilunod imo tul-an dayon ang toyo og suka.
4. Ukay-ukaya, ayaw pamalhi.
5. Butangi dayon og 1.5 liters na tubig.
6. Isunod dayon og butang ang tanglad then taklubi.
7. Inig bukal, timplahi og asin og vetsin. Tilawi if sakto na ang timpla.
8. Ilunod ang pineapple then hinayi ang siga.Taklubi og balik.
9. Wait until the meat tenders.
10. Tilawi og usab ang sabaw, if ni-parat, dugangi'g gamay'ng tubig.
11. Ilunod dayon ang dahon sa sangig og sibuyas dahunan.
12 (Optional) Ilunod ang calamansi juice og sili. (Pwede pod sa imo ra ning bahin/bowl ilunod, gamaya lang)
13. Palunga ang stove then hauna.
YOU'RE READY TO EAT NA....

Wednesday, May 5, 2010

LUMI

INGREDIENTS: 1/4kg pansit(white)
100 grams pork or chicken meat
1 knorr cube, pork or chicken flavor
2 eggs
2 tbsp crushed garlic
2 tbsp sliced unions
1 tbsp sliced atsal
2 tbsp sliced sibuyas dahunan
100 grams sliced cabbage(ayaw pinuha)
15 mL edible oil
5 mL toyo
1/4 tbsp ground pepper
1 tbsp corn starch
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 20 MINUTES
1. I-slice ang meat og nigpis(mas maayo subay sa grano)
2. Bungkaga og hugasi ang pansit.
3. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
4. Ilunod sa kalaha ang oil.
5. Gisaha ang lamas. Una ang ahos, next ang sibuyas bombay then ang atsal.
6. Ilunod ang chicken or pork meat.
7. Ukay-ukaya kadyot then isagol ang toyo. Ukay-ukaya na pod.
8. Butangi og 1 liter nga tubig. Kusgi ang siga.
9. Ilunod ang knorr cube.
10. Inig bukal, ilunod ang itlog. (ayaw biya i-apil ang balayan sa itlog)
11. Ukay-ukaya hangtod mabungkag ang itlog.
12. Inig kaluto sa itlog, ilunod ang pansit.
13. Asini og vetsini. Tilawi if sakto na ang timpla.
13. If hapit na maluto ang pansit, ilunod ang cabbage.
14. Then ilunod ang cornstarch na gi-kutaw sa 50 mL na tubig.
15. Ilunod dayon ang ground pepper og sibuyas dahunan.
16. Palunga ang stove then hauna imo gi-luto.
YOU'RE READY TO EAT NA....

EGGPLANT SALAD

INGREDIENTS: 1/2kg talong
1 kinagod na lubi(if gamay imo lubi, duha-a)
150 mL suka na dili kaayo tantong aslom
5 tbsp sliced onions
5 tbsp crushed ginger
3 tbsp atsal
1 pc tomato (optional)
asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 20 MINUTES

PROCEDURE:
1. Lat-i ang talong. Human og lata, bungkaga gamit ang 2 ka tinidor, ayaw lang pinuha. Tangtanga ang mga daot.Then, ipatulo gamit ang colander.
2. Kumuti ang kinagod na lubi sa suka. Ila-in ang tono.
3. Itak-ang ang kalaha sa stove. Hinayi lang ang siga.
4. Ilunod ang talong. Butangi og 50 mL na tubig.
5. Pagbukal, Ilunod ang tono sabay palong sa stove.
6. Ilunod ang tanang lamas then asini og vetsini.
8. Ukay-ukaya then hauna.
YOU'RE READY TO EAT NA....

REPit (REPOLYO with ITLOG)

INGREDIENTS: 300 grams cabbage
2 large eggs
200 grams ground pork
1/4 tbsp magic sarap
1 tbsp crushed garlic
1 tbsp sliced onions
40 mL edible oil
Asin og vetsin

(Pwede ni ipalaman sa bread)

ESTIMATED COOKING TIME: 20 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. I-slice ang cabbage og gagmay, pino jud.
2. Batila ang itlog. Timplahi og asin og vetsin.
3. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
4. Ibutang ang oil sa kalaha.
5. Gisaha ang lamas - ahos then ang sibuyas bombay.
6. Ilunod ang ground pork.
7. Ukay-ukaya. Dugangi og 30 mL na tubig og ilunod ang magic sarap.
8. Inig-aksyon og mala sa sabaw, ilunod ang cabbage. Ukay-ukaya.
9. Timplahi og asin og vetsin. Ukay-ukaya for 3 minutes.
10. Ilunod ang itlog.
11. If luto na ang itlog, palunga ang stove then hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA...

BEEF HALANG-HALANG

INGRDIENTS: 1kg fresh lamang loob sa baka
3 tbsp crushed garlic
5 tbsp sliced onions
8 tbsp sliced ginger
5 tbsp sliced atsal
5 tbsp sliced sibuyas dahunan
3/4 tbsp ground pepper
40 mL soy sauce
40 mL sukang bahal
20 mL calamansi juice
40 mL edible oil
100 grams black beans
1 tbsp cornstarch
sliced siling bisaya or siling espada(depende ra sa imo ang kadaghan)
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 80 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Limpyuhi ang lamang loob. Tangtanga ang mga labit-labit. Hugasi with sabong panlaba og dahon sa abana. Kaduha-i og sabon or hangtod matangtang na nag baho. Banlawi pero ayaw na ihalay(dili na sinina).
2. Pabukali for 10 t0 15 minutes.(kamulong pabukal, i-prepare imong ubang ingredients)
3. Huma'g pabukal, gutara ang lamang loob. Niwang nga pinatag-as ang gutad.
4. Ibutang sa bowl ang ginutad na lamang loob. Butangi og toyo, suka, black beans, sibuyas bombay, luy-a, atsal, half sa imong ahos, half sa imong sibuyas dahunan og half sa imo ground pepper.
5. Asini og gamay og vetsini. I-mix og tarong.(Kung imo ni mabuhat a day before nimo lutu-on, mas maayo)
6. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
7. Butangi og edible oil ang kalaha.
8. Gisaha ang ahos.
9. Ilunod ang imo tinimplahan na lamang loob. I-apil ang sabaw.
10. Hinayi ang kalayo. Dugangi og 1 glass of water then taklubi. Wait for 20 minutes.
11. Lili-lili-a, ukay-ukaya panalagsa.
12. After waiting, dugangi na pod og 1 to 3 glasses nga tubig. Depende nimo if ganahan ka'g daghang sabaw.
13. Kusgi ang kalayo, ibalik sa medium.Pagbukal, kalusa/kuha-a ang mga bula-bula.
14. Tilawi. If tab-ang pa, dugangi og asin og vetsin.
15. Ilunod dayon ang calmansi juice.
16. Pataud-tauri (mga 15 minutes) then ilunod ang sili og remaining black pepper.
17. Ilunod dayon imo cornstarch na gi-kutaw sa half glass na tubig.(Ayaw pod ilunod tanan if gamay ra imo sabaw)(If pinamala imo halang-halang, ayaw na butangi og cornstarch)
18. Pagbukal og balik, palunga ang stove og hauna imo giluto then ilunod ang half sa sibuyas dahunan.
YOU'RE READY TO EAT NA...APIL IMO MGA KATAGAY

PORK AND PORK LIVER ADOBO

INGREDIENTS:1/4kg pork
1/4 pork liver
1 tbsp crushed garlic
2 tbsp sliced onions
1/4 tbsp ground pepper
30mL soy sauce
40mL sukang bahal
40mL edible oil
Asin og vetsin

ESTIMATED COOKING TIME: 30 MINUTES

COOKING PROCEDURE:
1. Gutara imo pork meat og pork liver.Nigpisa ang pork liver (1 cm lang ang width)
2. Pagtak-ang og kalaha sa stove. Medium lang ang siga.
3. Butangi og oil ang kalaha.
4. Gisaha ang ahos.
5. Ilunod ang pork meat. Ukay-ukaya kadyot.
6. Ilunod ang suka. Asini og vetsini gamay.
7. Taklubi. Lili-lili-a panalagsa dala ukay.
8. If hapit na momala ang sabaw, ilunod ang pork liver. Ipamala.
9. Ukay-ukaya hangtod naa ka'y gamay'ng pula na makita sa karne.(Pagbantay sa mopisik nga oil)
10. Ilunod dayon ang ,toyo,ground pepper og sibuyas bombay.
11. Hinayi ang kalayo sa stove.
12. Sulayi og tilaw ang pork meat if sakto na ang timpla, dugangi'g asin if tab-ang pa.
13. Ukay-ukaya hangtod momala ang toyo.
14. Pataud-tauri gamay (mga 3 minutes)
15. Palunga ang stove then hauna imo giluto.
YOU'RE READY TO EAT NA...